Ø Օրենքի մեկնաբանությամբ տեղեկատվական թերթիկներ

Ø Սոցիալական հետազոտությունների և վիճակագրական տվյալների հիման վրա վերլուծություններ

Ø Աշխատաշուկան կանոնակարգող օրենքների կիրառման ազդեցության գնահատման հետազոտություններ,

Ø «Կողմնորոշվիր աշխատաշուկայում», «Զբաղվածության ոլորտում սոցիալական գործընկերության իրավական հիմքերի և տեխնոլոգիաները» տեղեկատվական, ուսուցողական ուղղեցույց ձեռնարկներ

Ø «Հանրային Ձայն Ազգայի Ժողովում» պարբերական տեղեկատու

Ø Իրավաբանական օգնության ծառայություններից օգտված անձանց տվյալների վիճակագրյության վերլուծություն

Ø Հրապարակումներ մամուլում