Պետական կառույցներ 

 • ՀՀ Ազգային ժողով
 • ՀՀ Կառավարություն
 • ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
 • ՀՀ Առողջապահության նախարարություն
 • ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն
 • ՀՀ Կրթության նախարարություն
 • ՀՀ Արդարադատության նախարաչություն


Անդամակցություն ցանցերի դաշինքներին և կոալիցիաներին

 • «Քաղաքացիական հասարակության համագործակցության» բնապահպանական դաշինք
 • «Հանրային Ցանց»
 • «Քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ցանց
 • «Մոր և Մանկան առողջապահական» դաշինք
 • «Փոքր և Միջին բիզնեսի աջակցման» ցանց
 • «Մեծահասակների կրթության» ցանց