Ծրագրերի հիմնական ուղղությունները`

  1. Սոցիալական, կրթաքկան, առողջապահական, կանաչ տնտեսության քաղաքականությունների հանրային շահերի փորձաքննության և մոնիթորինգի
  2. իրավաբանական և տեղեկատվական անվճար խորհրդատվական ծառայություններ
  3. մասնակցային կառավարման, սոցիալական գործընկերության ժողովրդավարական  ինստիտուտների համակարգի և մշակույթի զարգացման աջակցության ծրագրեր