ՆԱԽԱԳԱՀ 

Թամարա  Աբրահամյան

Կրթություն` բարձրագույն

Մասնագիտություն` տնտեսագետ/կառավարիչ

Պատասխանատվություն` կազմակերպության գործունեության կառավարում և վերահսկում

Փոխնախագահ

Գոհար  Նալբանդյան

Կրթություն` բարձրագույն

Մասնագիտություն` բանասեր/մանկավարժ

Պատասխանտվություն` կազմակերպության գործունեության կազմակերպում

Իրավաբան

Նարե  Սիմոնյան

Կրթություն` մագիստրոս

Մասնագիտություն` քաղաքացիական իրավունքի մասնագետ

Պատասխանատվություն`փորձագիտական և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում


Հանրային կապերի պատասխանատու

Զարա  Գրիրորյան

Կրթություն`բարձրագույն

Մասնագիտություն` բանասեր

Պատասխանատվություն` կազմակերպության փիառի և հասարակայնության հետ կապի ապահովում 


ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ

Էդուարդ  ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Կրթություն` բարձրագույն

Մասնագիտություն` մանկավարժ

Պատասխանատվություն`ադմինիստրատիվ աշխատանքի կազմակերպում և վերահսկում

Ծրագրերի Ղեկավար

Նարինե Մալյան

Կրթություն` Գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտություն` Ֆիզիկոս

Պատասխանատվություն` Ծրագրերի կառավարման և ֆոնդահայթհայթման բաժնի պատասխանատու